រដ្ឋបាល​ស្រុក​ដំណាក់​ចង្អើរ ជូនដំណឹង ស្តីពី ការងារ​ឈូសឆាយ​ព្រៃ ការ​អារ​ដើមឈើ ការចាក់​ដី​គ្រួស​ក្រហម ការចាក់​ថ្ម​កន្ទក់​ម៉ត់ និង​សម្អាត​ទីធ្លា​ជុំវិញ​រដ្ឋបាល​ស្រុក​