លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា អមដំណើរ​ដោយ លោក សាយ សំ​អាល់ អនុប្រធាន​សហភាព​ស​ហ​ព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​អញ្ជើញ​ចុះ​ជួប​ស្វាគមន៍ និង​ផ្តល់​កម្លាំងចិត្ត ដល់​កីឡាករ កីឡាការិនី​កម្ពុជា ព្រមទាំង​សួរសុខទុក្ខ​ក្រុមយុវជន​ស្ម័គ្រចិត្ត​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ស៊ី​ហ្គេម ដែល​កំពុង​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​

​ស៊ី​ហ្គេម​២០២៣ ៖ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២៣​លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា អមដំណើរ​ដោយ លោក សាយ សំ​អាល់ អនុប្រធាន​សហភាព​ស​ហ​ព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​អញ្ជើញ​ចុះ​ជួប​ស្វាគមន៍ និង​ផ្តល់​កម្លាំងចិត្ត ដល់​កីឡាករ កីឡាការិនី​កម្ពុជា ព្រមទាំង​សួរសុខទុក្ខ​ក្រុមយុវជន​ស្ម័គ្រចិត្ត​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ស៊ី​ហ្គេម ដែល​កំពុង​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​។​
#SEAGAME2023
#UYFC