រដ្ឋបាលស្រុកឈូក អញ្ជើញចូលរួមសហការ ជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដម ង៉ាន់ ថារិទ្ធិ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត បានចុះត្រួត ពិនិត្យវិវាទដីធ្លី រវាងក្រុមហ៊ុន ឡេង ណាវ៉ាត្រា ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងភ្លាំង ស្រុកឈូក

កំពត ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី 21 ខែឧសភាឆ្នាំ 2023 រដ្ឋបាលស្រុកឈូក ដឹកដោយ លោក នាក់ សុវណ្ណារី អភិបាល នៃគណៈអភិបាល ស្រុក និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមសហការ ជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដម ង៉ាន់ ថារិទ្ធិ អភិបា លរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត បានចុះត្រួត ពិនិត្យវិវាទដីធ្លី រវាងក្រុមហ៊ុន ឡេង ណាវ៉ាត្រា ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងភ្លាំង ស្រុកឈូក ។