1291 ទូរស័ព្ទ​ឥត​គិត​ប្រាក់​24​ម៉ោង ដែល​អាច​តេ​ចូល​ពី​គ្រប់​ប្រព័ន្ធ​!

ចំពោះ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ជួប​ហេតុការណ៍​បន្ទាន់​ត្រូវការ ជំនួយ​អន្តរាគមន៍ សូម​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​មក​កាន់​លេខ 1291 អាច​តេបាន​ពី​គ្រប់​ប្រព័ន្ធដោយ​ឥត​គិត​ប្រា​ក់ ដែល​មាន​កងរាជអាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ រងចាំ​បម្រើ 24h/24h​។ ឬ អាចទាក់ទង​មក​តាម​បណ្តាញ Telegram, WhatsApp របស់​កងរាជអាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ តាមរយៈ​លេខ 031 5555 669 ឬ​ឆាត​មកកាន់​ផេក​ហ្វេស​ប៊ុក​របស់​កងរាជអាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​មានឈ្មោះ​ថា Phnom Penh Gendarmerie​។​

​អាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក៏​សូម​អភ័យទោស​ផងដែរ ប្រសិន​បើ​បងប្អូន​ពុំ​មាន​ការ​អ្វី​ទេ សូមមេត្តា​កុំ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​មក​រំខាន​ក្រុមការងារ ដើម្បី​ទុក​ពេលវេលា​ឲ្យ​ពួកយើងខ្ញុំ បម្រើ​ពលរដ្ឋ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ត្រូវការ​ជំនួយ​បន្ទាន់​ពិតប្រាកដ​។ សូម​អរគុណ​!