អាជ្ញាធរស្រុកបន្ទាយមាស បញ្ជូនពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ មានចំនួន ៨នាក់ បន្ថែមទៀត បានធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសាលាព្រះរាជសម្ភារ

aស្រុកន្ទាយមាស ៖ នៅថ្ងៃ ពុធ ០៣រោច ខែ ចេត្រ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនិងថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ មានចំនួន ៨នាក់ ស្រី៣នាក់ បានធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសាលាព្រះរាជសម្ភាររួចហើយ មានឈ្មោះដូចខាងក្រោមៈ
1. ឈ្មោះ ឃុន ដា ភេទ ស្រី អាយុ ២៣ឆ្នាំ នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
2. ឈ្មោះ កន ម៉ាប់ ភេទប្រុស អាយុ ២៤ ឆ្នាំ នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
3. ឈ្មោះ វ៉ិត ថល ភេទ ស្រី អាយុ ៤០ឆ្នាំ នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
4. ឈ្មោះ ហ៊ាង វ៉ាន់ថន ភេទប្រុស នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
5. ឈ្មោះ ប្រុស ស៊ី ភេទប្រុស អាយុ ១៩នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
6. ឈ្មោះ ហ៊ាង ឃួន ភេទប្រុស អាយុ ៤០ឆ្នាំ នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
7. ឈ្មោះ កន លាប ភេទប្រុស អាយុ ៥០ឆ្នាំ នៅភូមិព្រៃក្រឡាខាងកើត ឃុំទូកមាសខាងលិច
8. ឈ្មោះ នេត សារីម ភេទស្រី អាយុ ៥០ឆ្នាំ នៅភូមិព្រៃក្រឡាខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងលិច ៕ស្រុកន្ទាយមាស ៖ នៅថ្ងៃ ពុធ ០៣រោច ខែ ចេត្រ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនិងថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ មានចំនួន ៨នាក់ ស្រី៣នាក់ បានធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសាលាព្រះរាជសម្ភាររួចហើយ មានឈ្មោះដូចខាងក្រោមៈ
1. ឈ្មោះ ឃុន ដា ភេទ ស្រី អាយុ ២៣ឆ្នាំ នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
2. ឈ្មោះ កន ម៉ាប់ ភេទប្រុស អាយុ ២៤ ឆ្នាំ នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
3. ឈ្មោះ វ៉ិត ថល ភេទ ស្រី អាយុ ៤០ឆ្នាំ នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
4. ឈ្មោះ ហ៊ាង វ៉ាន់ថន ភេទប្រុស នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
5. ឈ្មោះ ប្រុស ស៊ី ភេទប្រុស អាយុ ១៩នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
6. ឈ្មោះ ហ៊ាង ឃួន ភេទប្រុស អាយុ ៤០ឆ្នាំ នៅភូមិខ្នាយ ឃុំត្នោតចុងស្រង់
7. ឈ្មោះ កន លាប ភេទប្រុស អាយុ ៥០ឆ្នាំ នៅភូមិព្រៃក្រឡាខាងកើត ឃុំទូកមាសខាងលិច
8. ឈ្មោះ នេត សារីម ភេទស្រី អាយុ ៥០ឆ្នាំ នៅភូមិព្រៃក្រឡាខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងលិច ៕